Pháp Luật

Chủ đầu tư Hateco Xuân Phương “đòi” thanh lý hợp đồng: Luật sư nói gì?

Điều đáng nói, nếu không thanh lý HĐMB, Chủ đầu tư sẽ không bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất (“GCN”) cho cư dân.

Về vấn đề này, luật sư Phạm Bá Trưởng -Luật sư tại Công ty Luật Khoa Tín có quan điểm pháp lý về vấn đề này.

Luật sư Phạm Bá Trưởng cho biết, trước tiên, cần hiểu bản chất pháp lý của việc thanh lý HĐMB. Thanh lý HĐMB là sự thỏa thuận, thống nhất bằng văn bản giữa chủ đầu tư và khách hàng về quyền, nghĩa vụ của mỗi bên theo HĐMB, đồng thời chấm dứt hiệu lực của HĐMB.

Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được xác nhận trong biên bản thanh lý vẫn còn hiệu lực pháp luật cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ của mình. Thông thường, các bên sẽ thanh lý hợp đồng khi toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng đã được thực hiện xong, không chỉ áp dụng riêng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư mà cả những loại hợp đồng khác.

Biên bản thanh lý hợp đồng mà tập đoàn Hateco đưa ra yêu cầu khách hàng ký mới bàn giao giấy chứng nhận trong khi nghĩa vụ với khách hàng chưa hoàn thành

Đối chiếu với nội dung thỏa thuận tại HĐMB, còn nhiều nghĩa vụ đối với khách hàng mà bên bán chưa hoàn thành như: Tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu; hoàn thiện việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; bảo hành căn hộ, bàn giao kinh phí bảo trì; chuyển giao hồ sơ pháp lý của Dự án; thực hiện nghĩa vụ phạt, bồi thường thiệt hại (nếu có),… Tuy nhiên, theo Biên bản thanh lý HĐMB mà chủ đầu tư soạn thảo, có nội dung “….Hai bên không còn quyền và nghĩa vụ gì liên quan đến Hợp đồng mua bán căn hộ và cam kết không khiếu kiện, khiếu nại hay tranh chấp gì về Hợp đồng mua bán căn hộ, phụ lục, văn bản sửa đổi kèm theo đối với Bên Bán sau khi ký Biên bản thanh lý này”.

Trường hợp ký kết vào Biên bản thanh lý HĐMB nêu trên vào thời điểm hiện tại, đồng nghĩa với việc cư dân không còn căn cứ chứng cứ để yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện các nghĩa vụ còn tồn đọng theo thỏa thuận trước đó giữa các Bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Luật sư Phạm Bá Trưởng, việc chủ đầu tư giữ lại GCN của khách hàng là vi phạm điểm e khoản 1 Điều 6 HĐMB bởi khách hàng có quyền “Nhận Giấy chứng nhận sau khi đã thanh toán đủ: (i) 100% Tổng Giá trị căn hộ và (ii) các khoản tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ Hợp Đồng (nếu có); và (iii) các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến Căn Hộ mua bán theo thỏa thuận trong Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật”. Hơn nữa, HĐMB không có bất kỳ thỏa thuận nào về việc khách hàng đồng ý, cam kết sử dụng GCN để đảm bảo nghĩa vụ ký kết Biên bản thanh lý HĐMB.

Từ các nội dung trên, luật sư Phạm Bá Trưởng khẳng định cư dân Chung cư Hateco Apollo có quyền không ký kết Biên bản thanh lý HĐMB nếu quyền lợi của họ chưa được đảm bảo. Trường hợp, chủ đầu tư giữ lại GCN, cư dân chung cư Hateco Apollo có quyền lập biên bản, tiến hành ghi âm, ghi hình những vi phạm của chủ đầu tư để làm cơ sở áp dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button