Thủ Thuật

Cách đặt mật khẩu bảo vệ hồ sơ trên Netflix

Tùy chọn này rất hữu ích, nhất là khi bạn chia sẻ tài khoản với con mình. Với mã PIN, bạn có thể chặn nội dung người lớn, đảm bảo con mình chỉ có thể sử dụng hồ sơ của riêng nó.

Cách đặt mật khẩu bảo vệ hồ sơ trên Netflix
 

Để truy cập vào tùy chọn mới, trước hết bạn cần mở trang web Netflix, sau đó đăng nhập vào tài khoản.

Cách đặt mật khẩu bảo vệ hồ sơ trên Netflix
 

Tiếp theo, bạn chọn hồ sơ mình muốn đặt mã PIN.

Cách đặt mật khẩu bảo vệ hồ sơ trên Netflix
 

Kế đến, bạn rê chuột lên ảnh đại diện ở phía trên góc phải, và chọn tùy chọn Account (Tài khoản) từ danh sách xổ xuống.

Cách đặt mật khẩu bảo vệ hồ sơ trên Netflix
 

Tìm đến phần Profile & Parental Controls (Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ), sau đó bấm lên nút mũi hướng xuống nằm ở bên phải tên hồ sơ bạn muốn đặt mật khẩu.

Cách đặt mật khẩu bảo vệ hồ sơ trên Netflix
 

Từ danh sách xổ xuống, bạn bấm lên nút Change (Thay đổi) nằm ở bên phải tùy chọn Profile lock (Khóa hồ sơ). Mặc định, tùy chọn này sẽ ở chế độ Off (Tắt).

Cách đặt mật khẩu bảo vệ hồ sơ trên Netflix
 

Ở trang web hiện ra, Netflix sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản để thay đổi cài đặt Profile lock (Khóa hồ sơ) trên hồ sơ bạn chọn. Lưu ý, nếu bạn chia sẻ tài khoản Netflix với người khác, bất kỳ ai biết mật khẩu tài khoản đều có thể truy cập vào trang này và xóa mã PIN bạn đã đặt. Hãy nhập mật khẩu và bấm nút Continue (Tiếp tục).

Cách đặt mật khẩu bảo vệ hồ sơ trên Netflix
 

 

Tiếp theo, bạn đánh dấu chọn vào hộp kiểm Require a PIN to access [Name]’s profile (Yêu cầu nhập mã PIN để truy cập vào hồ sơ của [Tên_hồ_sơ]), sau đó bạn nhập 4 con số bất kỳ làm mã PIN, chẳng hạn 1234.

Trường hợp, bạn muốn cấm người khác tạo hồ sơ trên Netflix khi chưa có sự đồng ý từ bạn, hãy chọn thêm tùy chọn Require [Name]’s PIN to add new profiles (Yêu cầu nhập mã PIN của [Tên_hồ_sơ] để thêm hồ sơ mới).

Cách đặt mật khẩu bảo vệ hồ sơ trên Netflix
 

Cuối cùng, bạn bấm nút Save (Lưu). Nếu kích hoạt mã PIN thành công, bạn sẽ thấy thông báo Profile lock saved (Đã lưu Khóa hồ sơ).

Cách đặt mật khẩu bảo vệ hồ sơ trên Netflix
 

Sau này mỗi khi bạn xem Netflix xong, bạn cần bấm lên nút ảnh đại diện ở phía trên góc phải, sau đó chọn Exit profile (Thoát hồ sơ) để đăng xuất khỏi hồ sơ của mình.

Cách đặt mật khẩu bảo vệ hồ sơ trên Netflix
 

Khi ai đó chọn hồ sơ bạn đã đặt mật khẩu, họ sẽ phải nhập mật khẩu trước khi có thể truy cập nó.

Cách đặt mật khẩu bảo vệ hồ sơ trên Netflix
 

Với tính năng kiểm soát của cha mẹ của Netflix, bạn thậm chí còn có thể lọc nội dung theo độ tuổi trên từng hồ sơ sử dụng tùy chọn Viewing restrictions (Giới hạn xem).

Cách đặt mật khẩu bảo vệ hồ sơ trên Netflix
 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button